การให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลด (1)

       เจดีย์หลวงปู่สอน สุนทโร   

เจดีย์หลวงปู่สอน สุนทโร (พระสุนทร ธรรมภาณี) วัดบ้านหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ประจำตำบลหนองเหล็ก